บริษัท CCI

CCI Champ of Champ Innovation

เป็นบริษัทเครือข่าย(MLM) ระบบ binary น้องใหม่ ไฟแรง

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร เป็นผู้ก่อตั้ง 

และวิจัยผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของท่านเอง และได้รางวัลมากมายหลายประเทศ

 

Visitors: 183,986